بازنویسی رفرنس‌ها  و بررسی صحت استنادی

منابع (References) هر مقاله یا اثر علمی از مهمترین اجزای تشکیل‌دهنده آن هستند. تهیه فهرست منابع استاندارد با توجه به جزئیات بسیاری که دارد معمولا کاری زمان‌بر است. ذکر صحیح و دقیق منابع هر مقاله، ‌وجود یک شیوه یکسان در تمامی مقالات یک مجله، نشان‌دهنده اعتبار علمی مجله و نویسندگان مقاله می‌باشد. در مجموعه بیان هزاره سوم با به‌کارگیری نرم‌افزار EndNote، صحت منابع مقالات بررسی شده و به فرمت از پیش تعیین شده مجله، بازنویسی می‌شود. این امر نه تنها دسترسی سریع به اصل سند مورد نظر را مهیا می سازد بلکه نشان دهنده اعتبار علمی مجله و نویسندگان است. انتشارات بیان هزاره سوم با بهره گیری از شیوه های مناسب بررسی صحت استنادی سعی در بهبود ارتقا کیفیت مقالات و به دنبال آن مجلات را دارد تا گامی در جهت نمایه سازی مجلات در پایگاه معتبر داخلی و خارجی برداشته باشد.