نگارش مقدمه

 

 در مقاله قبل در مورد ویژگی‌های تحقیق کمی صحبت کردیم. در این مقاله سعی داریم تا نگاه عمیقی به پژوهش‌های کیفی داشته باشیم. تحقیق کیفی برای درک افکار ، مفاهیم یا تجربیات افراد از طریق مصاحبه ، گروه های متمرکز ، مطالعات موردی ، تحلیل گفتمان و بررسی پیشینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

تکنیک‌های تحقیق کیفی

مصاحبه

مصاحبه یکی از اصلی ترین ابزارها برای جمع آوری داده است که در این روش مصاحبه کننده از پاسخ دهندگان سؤالات تشریحی می‌پرسد. این سوال ها به صورت حضوری یا غیر حضوری، انفرادی و یا گروهی پرسیده‌می‌شود. در گزارش خود در مورد نحوه برگزاری مصاحبه باید به مواردی چون زمان، مکان و نحوه انجام مصاحبه اشاره کنید. همچنین اطلاعاتی در مورد نحوه حضور و انتخاب شرکت کنندگان ارائه کنید:

  • چند نفر شرکت کردند؟
  • گفتگوها چه شکلی صورت گرفت (ساختاری ، نیمه‌ساختاریافته ، بدون ساختار)؟
  • چه مدت زمان مصاحبه ها طول کشید؟
  • نحوه ثبت مصاحبه ها به چه صورت بود (به عنوان مثال ضبط های صوتی، تصویری و یادداشت برداری)؟
  • چه گروه یا جامعه ای را مشاهده کردید؟
  • چگونه به شرکت کنندگان دسترسی پیدا کردید؟
گروه های کانونی

در این شیوه محقق به جمع آوری نظرات گروهی از افراد می‌پردازد که در مورد یک موضوع خاص بحث می‌کنند.

مطالعه موردی

یک مطالعه عمیق از یک رویداد ، سازمان ، شخص یا یک گروه است. لذا توضیحاتی را در مورد چگونگی انتخاب مواد مورد مطالعه خود (مانند متون یا تصاویر)، نوع مطالبی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتید ، و نحوه جمع آوری و انتخاب آن‌ها را فراهم آورید.

بررسی ادبیات  و پیشینه

در این شیوه محقق به بررسی آثار منتشر شده توسط نویسندگان دیگر می‌پردازد.

در تحقیقات کیفی ، تجزیه و تحلیل بر اساس تصویر ، زبان و مشاهدات صورت خواهد گرفت (عموماً شامل فرم تحلیلی متنی است). لذا، روش های خاصی مورد استفاده قرار می گیرند که به آن ها اشاره می کنیم:

تحلیل‌محتوا

مطالعه و دسته بندی معنی جملات ، کلمات و عبارات به شیوه ای نظام‌مند است.

تحلیل‌موضوعی

کدگذاری و بررسی دقیق داده‌های متنی برای شناسایی مضامین و الگوهای گسترده است.

تحلیل‌گفتمان

مطالعه زبان گفتاری یا نوشتاری برای برقراری ارتباط در رابطه با بافت اجتماعی آنهاست.

بطور کلی اگر می خواهید موضوعی را تأیید یا آزمایش کنید ، بهتر است از تحلیل کمی استفاده کنید و اگر می خواهید موضوعی (مفاهیم ، افکار، تجربیات) را عمیقا درک کنید بهتر است از تحلیل کیفی استفاده کنید.

 

نویسنده

atena.attaran