blog

تفاوت بین مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز در تحقیقات زیست پزشکی

تفاوت بین مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز در تحقیقات زیست پزشکی

به عنوان یک محقق زیست پزشکی، ممکن است با روش های تحقیق مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز آشنا باشید. در حالی که هدف هر دوی آنها ارزیابی و ترکیب شواهد است، باید توجه داشت که این دو تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند. در این پست، تفاوت‌های بین مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز و اهمیت آنها در تحقیقات زیست پزشکی را بررسی خواهیم کرد.

 

مرور سیستماتیک چیست؟

مرور سیستماتیک نوعی مطالعه تحقیقاتی است که هدف آن شناسایی، ارزیابی و ترکیب تمامی شواهد موجود در مورد یک سوال تحقیقی خاص است. فرآیند انجام یک مرور سیستماتیک شامل جستجوی جامع در پایگاه‌های اطلاعاتی متعدد و به دنبال آن یک ارزیابی انتقادی از کیفیت مطالعات شناسایی‌شده است. نتایج بررسی در یک گزارش خلاصه ارائه می‌شود که شامل شرح روش‌های مورد استفاده، یافته‌های مطالعات گنجانده شده، و بحث در مورد پیامدهای یافته‌ها است.

 

متاآنالیز چیست؟

متاآنالیز یک تکنیک آماری است که نتایج چندین مطالعه را ترکیب می کند تا یک تخمین واحد از اندازه اثر یک مداخله یا مواجهه خاص را ایجاد کند. متاآنالیزمی‌تواند به عنوان بخشی از یک مرور سیستماتیک یا به عنوان یک مطالعه تحقیقاتی مستقل انجام شود. فرآیند انجام یک متاآنالیز شامل شناسایی مطالعات مربوطه، استخراج داده‌ها از این مطالعات و استفاده از روش‌های آماری برای ترکیب نتایج است.

 

تفاوت های کلیدی بین مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دامنه: مرورهای سیستماتیک بر شناسایی، ارزیابی و ترکیب تمام شواهد موجود در مورد یک سوال تحقیقاتی خاص، از جمله شواهد کیفی (مثلاً از بحث های گروه متمرکز.) و گزارش های موردی تمرکز می کنند. در مقابل، متاآنالیزها نتایج کمی مطالعات متعدد را ترکیب می‌کنند تا یک تخمین واحد از اندازه اثر یک مداخله یا مواجهه خاص ایجاد کنند.

روش‌ها: اگرچه هر دو نوع مطالعه به جستجوی جامع در پایگاه‌های اطلاعاتی متعدد نیاز دارند. مرور سیستماتیک بر ارزیابی انتقادی از کیفیت مطالعات شناسایی‌شده (گاهی در برابر یک چک لیست از پیش تعیین‌شده) تمرکز می‌کند. در حالی که متاآنالیز شامل روش‌های آماری برای ترکیب داده‌های ارائه‌شده توسط مطالعات شامل می‌شود.

خروجی: یک مرور سیستماتیک شامل یک گزارش خلاصه از روش‌های مورد استفاده، یک بحث انتقادی از یافته‌های مطالعات گنجانده‌شده، و نظرات دقیق در مورد نقاط قوت و محدودیت‌های تحقیقات موجود است. یک متاآنالیز یک تخمین واحد از اندازه اثر یک مداخله یا قرارگرفتن در معرض خاص و بحث در مورد پیامدهای این برآورد را ارائه می دهد.

هدف: مرورهای سیستماتیک با هدف ارائه یک نمای کلی جامع از تمام شواهد موجود، در حالی که متاآنالیزها بر ارائه تخمین دقیق‌تری از اندازه اثر یک مداخله یا مواجهه خاص تمرکز دارند.

 

نتیجه

در حالی که هم مرورهای سیستماتیک و هم متاآنالیزها روش های تحقیقاتی مهمی در تحقیقات زیست پزشکی هستند، اما اهداف متفاوتی دارند. درک این تفاوت ها می تواند به محققین کمک کند تا مناسب ترین روش را برای سؤال تحقیق خود انتخاب کنند و یافته‌های خود را به طور مؤثر به جامعه علمی منتقل کنند.

نویسنده

afsaneh es

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *