blog

تفاوت بین هدف کلی و اهداف جزیی در یک مطالعه پژوهشی

تفاوت بین هدف کلی و اهداف جزیی در یک مطالعه پژوهشی

در مقالات، aim و objective دو اصطلاح مهم هستند که اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند. با این حال، یک تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد. aim به هدف یا هدف کلی یک مطالعه تحقیقاتی اشاره دارد، در حالی که objective عبارت‌های خاصی هستند که مراحل یا اقدامات لازم برای دستیابی به هدف را توصیف می‌کنند.

 

منظور از هدف کلی در یک تحقیق چیست؟

aim در یک مطالعه پژوهشی بیانیه‌ای گسترده است که هدف کلی مطالعه را مشخص می کند. به این سؤال پاسخ می دهد که چرا مطالعه انجام می شود و محقق امیدوار است به چه چیزی دست یابد. این یک ایده‌کلی از دامنه و جهت تحقیق ارائه می دهد. همچنین به هدایت فرآیند تحقیق کمک می کند.

 

اهداف جزیی در یک تحقیق چیست؟

objectives عبارات خاصی هستند که مراحل یا اقدامات لازم برای دستیابی به هدف مطالعه را توصیف می کنند. آنها مشخص تر و قابل اندازه‌گیری‌تر از هدف هستند و نقشه راه روشنی برای تحقیق ارائه می دهند. objectives یا همان اهداف جزیی به روشن‌شدن سؤال تحقیق، شناسایی متغیرهای کلیدی و ترسیم روش تحقیق کمک می کنند.

اهداف جزیی اغلب برای تقسیم هدف‌کلی تحقیق به وظایف کوچکتر و قابل مدیریت تر استفاده می شوند. آنها به ارائه ساختار و جهت به تحقیق کمک می کنند و اطمینان حاصل می کنند که محقق در مسیر خود باقی می ماند. اغلب خاص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان هستند. این بدان معنی است که آنها باید واضح و مختصر باشند، معیارهایی برای اندازه‌گیری پیشرفت و موفقیت داشته باشند، در چارچوب زمانی تحقیق قابل دستیابی باشند، با هدف کلی مطالعه مرتبط باشند و مهلتی برای تکمیل داشته‌باشند.

 

مثال هایی برای کاربرد هدف کلی و اهداف جزیی

برای درک بهتر تفاوت بین هدف کلی و اهداف جزیی، در اینجا چند مثال آورده شده است.

مثال 1 :

هدف کلی : بررسی رابطه بین فعالیت بدنی و سلامت روان.

اهداف جزیی : 

  • بررسی مقالات موجود در زمینه‌ی رابطه بین فعالیت بدنی و سلامت روان.
  • جمع آوری داده‌ها در مورد سطح فعالیت بدنی و سلامت روانی یک جمعیت نمونه.
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه بین فعالیت بدنی و سلامت روان.
  • نتیجه‌گیری و ارائه‌ی  پیشنهادات بر اساس یافته‌های مطالعه.

در این مثال هدف کلی ، بررسی رابطه بین فعالیت بدنی و سلامت روان است. اهداف جزیی ، هدف‌کلی را به وظایف خاص تقسیم می کنند، مانند بررسی مقالات، جمع آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها، و نتیجه‌گیری.

 

مثال 2 :

هدف کلی : ارزیابی اثربخشی روش تدریس جدید برای بهبود عملکرد دانش‌آموزان در ریاضیات.

اهداف جزیی : 

  • شناسایی مؤلفه‌های کلیدی روش تدریس جدید
  • اجرای روش تدریس جدید در نمونه کلاس های درس
  • جمع آوری داده‌ها در مورد عملکرد دانش آموزان در کلاس های درس نمونه
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین اثربخشی روش تدریس جدید
  • ارائه توصیه‌هایی برای اجرای روش تدریس جدید

در این مثال، هدف کلی ارزیابی اثربخشی روش تدریس جدید برای بهبود عملکرد دانش آموزان در ریاضیات است. اهداف جزیی ، هدف‌کلی را به وظایف خاص تقسیم می‌کنند، مانند شناسایی مؤلفه‌های کلیدی روش تدریس جدید، اجرای روش در کلاس‌های درس، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه توصیه‌ها.

 

نتیجه

در نتیجه، هدف‌کلی و اهداف جزیی دو اصطلاح مهم در تحقیق هستند. aim  هدف کلی مطالعه است، در حالی که objectives، بیانیه‌های خاصی هستند که مراحل یا اقدامات لازم برای دستیابی به هدف کلی را توصیف می کنند. اهداف جزیی یک نقشه راه روشن برای تحقیق ارائه می کنند، به روشن‌شدن سوال تحقیق کمک می کنند و اطمینان حاصل می کنند که محقق در مسیر خود باقی می ماند. هنگام نگارش مقاله پژوهشی، مهم است که هدف کلی و اهداف جزیی مطالعه را به وضوح تعریف کنید.

(21 رای)

نویسنده

afsaneh es

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *