تنظیم مقاله به فرمت مجله

یکی از مهم ترین اقدامات نویسندگان قبل از ارائه مقاله خود به کنفرانس ‌ها و یا مجله ‌های مختلف، تنظیم مقاله به فرمت یا قالب مورد انتظارژورنال است است. هر قدر هم که محتوای مقاله شما از بار علمی بالایی برخوردار باشد و تمامی نکات گرامری و نگارشی در آن رعایت شده باشد، چنانچه از قالب ارائه شده توسط ژورنال مورد نظر پیروی نکرده باشد، از سوی داوران مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. در این حالت مقاله از ابتدا مردود اعلام می‌شود یا از شما درخواست می‌شود که در مقاله خود بازنگری کرده و آن را به فرمت قالب مورد نظر ژورنال ارسال نمایید.

بنابراین ضروریست که ابتدا با مراجعه به وبسایت ژورنال مورد نظر، مقاله را با فرمت بندی آن ژورنال تطبیق داده و هر گونه تغییری که در دستورالعمل مجله آمده است، از قبیل نوع و اندازه فونت ها، چیدمان پاراگراف ها، فرمت منابع، جایگذاری تصاویر و جداول و غیره را اعمال نمایید.

گروه بیان بر اساس استانداردهای هر مجله و در کوتاه ترین زمان ممکن این کار را برای شما انجام می دهد.

نحوه محاسبه هزینه تنظیم مقاله به فرمت مجله

هزینه تنظیم مقاله بر اساس فرمت مجله برای تمامی انواع مقالات ثابت می باشد.

حریم خصوصی و امنیت مقالات و اطلاعات

گروه بیان از اطلاعات مشتریان شامل اسرار پژوهشی، حقوقی، مشخصات شخصی، فایل‌ها و … حفاظت و حراست می کند. به شما اطمینان می دهیم اطلاعات و مقاله شما برای ما محرمانه تلقی می شود و هیچ گونه سو استفاده از موارد فوق صورت نمی ‌پذیرد.