تولید فایل های  HTMLو XML

 

انتشارات بیان توانایی تولید خروجی‌های HTML و XML از مقالات را داشته و در سایت مجله منتشر می‌نماید.

فایل های HTML دسترسی ما را به منابع در کنار هم بسیار ساده نموده است و سبب شده که ذخیره کردن بسیاری از اطلاعات که نیاز به در کنار هم بودن متن و تصویر و… را دارند، کاری سهل و آسان شود.

استفاده از XML یکی از بهترین راه ها برای ساختار بندی اطلاعات به صورت خارجی و به صورت منطقی و قابل درک به صورت ساده، برای پردازش و به روز رسانی اطلاعات می‌باشد. علاوه‌براین جهت نمایه شدن در PMC نیاز به تهیه فایل XML متن کامل مقالات می‌باشد.