blog

نوشتن عنوان جداول و شکل‌‌ها و چگونگی ارجاع به آن‌ها

عنوان جداول و اشکال و نحوه ارجاع به آن‌ها

عنوان جداول و اشکال و نحوه ارجاع به آن‌ها

جداول و شکل‌ها معمولاً در مقالات پژوهشی برای تکمیل متن استفاده می‌شوند.در این پست به نحوه نگارش عنوان جداول و شکل‌ها می پردازیم و در بخش دوم به چگونگی ارجاع دهی اشاره می‌کنیم.

به یاد داشته‌باشید هدف از رائه جداول و نمودارها تکمیل متن است لذا اطلاعاتی که در جداول ارائه‌می‌شود باید سازمان یافته‌باشد.

  • همیشه تمام جدول ها و شکل ها را شماره گذاری کنید (حتی وقتی فقط یک جدول یا شکل وجود دارد).
  • تا جاییکه می توانید از عبارات رسا و کامل برای بیان ماهیت جداول خود استفاده کنید.
  • معمولا می توانید کلمه جدول و شکل را به همراه عدد مربوطه پررنگ کنید اما بقیه عنوان را ساده بنویسید (نه حروف بزرگ و نه مورب).
  • بین شماره و عنوان هیچ علائمی لازم نیست: فاصله کافی است.
  • در انتهای عنوان جدول و یا شکل ترجیحا از نقطه استفاده نکنید مگر در شرایط خاص.

نکته

اما توجه داشته باشید برای تنظیم قالب جداول و شکل باید به سبک نگارش مجله مورد نظر خود توجه ویژه ای داشته باشید: آیا از واژه شکل استفاده می شود یا آن را مخفف می کنند؟ آیا عنوان با حروف مورب تنظیم می شود یا پررنگ یا طبیعی؟ و آیا زیرنویس با نقطه به پایان می‌رسد؟

زمانیکه عناوین مناسب را انتخاب کردید نوبت آن است که ارجاع دهی به آن‌ها را در متن مقاله بررسی کنید. برای شروع ، اطمینان حاصل کنید که هر جدول و شکل در متن ذکر شده است. در صورت لزوم ، از عملکرد “find” در نرم افزار word  استفاده کنید تا کلمات شکل و جدول را پیدا کنید و هر نمونه را با جدول یا شکل صحیح مطابقت دهید. با انجام این کار ، اطمینان حاصل کنید که جستجو “به حروف کوچک” نیست. همچنین مطمئن شوید که گزینه “Match case” علامت گذاری نشده است (به طوری که هم جدول / جدول و هم شکل / شکل را پیدا می کنید).

از عباراتی مانند “شکل 2 نشان می دهد” یا “همانطور که در جدول 3 مشاهده می شود” خودداری کنید. در عوض ، یک ویزگی قابل توجه یا جالب یا مهم یا جنبه ای از تصویر را که به راحتی در یک نگاه مشخص نیست ، ذکر کنید. بدین ترتیب ، خوانندگان می دانند که چرا جدول یا شکل مربوط است و می توانند راحت تر با آن ارتباط برقرار کنند. در چنین گزاره هایی ، جدول یا شکل در پرانتز قرار می گیرد، مانند: “بیشترین میزان بارندگی معمولاً در اردیبهشت است (جدول 1)”.

نویسنده

atena.attaran