دامنه و محدوده د پژوهش

محدوده مرزهایی هستند که محقق در یک مطالعه تحقیقاتی تعیین می کند و تصمیم می گیرد چه چیزی را شامل شود و چه چیزی را حذف کند. آنها به محدود کردن مطالعه کمک می کنند و آن را قابل مدیریت تر و مرتبط تر با هدف تحقیق می کنند. همه تحقیقات علمی دارای مرزهایی هستند، چه نویسندگان به وضوح آن را توضیح دهند یا نه. دامنه و محدوده مطالعه شما بخش هایی هستند که در آن پارامترها و مرزهای گسترده تر تحقیق خود را تعریف می کنید.

دامنه آنچه را که مطالعه شما مورد بررسی قرار خواهد داد، از قبیل جمعیت هدف، وسعت، یا مدت زمان مطالعه را توضیح می دهد. حدود عوامل و متغیرهایی هستند که در مطالعه لحاظ نشده اند.

دامنه و محدوده کاستی روش شناختی نیست. آنها همیشه تحت کنترل شما هستند بحث در مورد این موارد ضروری است زیرا انجام این کار نشان می دهد که پروژه شما قابل مدیریت و از نظر علمی معتبر است.

این مقاله شامل موارد زیر است:

منظور از “دامنه” و “حدود” چیست؟

چرا اینها اجزای جدایی ناپذیر هر مطالعه هستند

چگونه و کجا واقعاً در مورد دامنه و حدود را در دست نوشته خود بنویسید

نمونه هایی از دامنه و حدود از مطالعات منتشر شده

 

دامنه در یک مقاله تحقیقاتی چیست؟

به عبارت ساده، دامنه بیانگر میزان بررسی سوال تحقیق در مطالعه شما است.

بیان زودهنگام دامنه مطالعه به شما کمک می کند تا سؤال تحقیق خود را متمرکز و واقع بینانه کنید.

همچنین کمک می کند تا تصمیم بگیرید که چه داده هایی را باید جمع آوری کنید (و بنابراین، چه ابزارهای جمع آوری داده را برای طراحی نیاز دارید). به دست آوردن این هم برای مقالات آکادمیک و هم برای برنامه های مالی ضروری است.

 

محدوده در یک مقاله تحقیقاتی چیست؟

محدوده آن دسته از عوامل یا جنبه هایی از حوزه تحقیقاتی هستند که شما از تحقیق خود حذف خواهید کرد. دامنه و حدود مطالعه با هم ارتباط نزدیکی دارند.

اساساً، حدود، فرمول دقیق‌تر و محدودتر دامنه را از نظر استثنا تشکیل می‌دهد. حدود توضیح می دهد که چه چیزی (عمدا) در تحقیق مورد نظر در نظر گرفته نشده است.

 

مثال هایی از دامنه و محدوده

از مثال‌های زیر به‌عنوان مرجع در هنگام ارائه دامنه مطالعه خود استفاده کنید.

نمونه دامنه

سوال تحقیق شما این است که “تأثیر زورگویی بر سلامت روان نوجوانان چیست؟” این موضوع به خودی خود چیز زیادی در مورد آنچه در حال بررسی است نمی گوید.

به عنوان مثال، دامنه می تواند شامل موارد زیر باشد:

متغیرها: «زورگویی» (متغیر وابسته)، «سلامت روان» (متغیر مستقل) و روش‌های تعریف یا اندازه‌گیری آنها.

نوع زورگویی: هر دو چهره به چهره و سایبری

جامعه هدف: نوجوانان 12 تا 17 ساله

پوشش جغرافیایی: فرانسه یا فقط یک شهر خاص در فرانسه

نمونه محدوده

به مثال قبلی برگردید.

بررسی اثرات نامطلوب زورگویی بر سلامت روان نوجوانان یک محدوده اولیه است. این یکی از میان بسیاری از سؤالات پژوهشی احتمالی (به عنوان مثال، تأثیر زورگویی بر میزان خودکشی، یا کودکان یا بزرگسالان) انتخاب شد.

عوامل تعیین کننده می تواند شامل موارد زیر باشد:

طرح تحقیق: تحقیق ترکیبی شامل تحلیل موضوعی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل آماری پیمایشی

بازه زمانی: جمع آوری داده‌ها به مدت 3 ماه اجرا می شود.

حجم جمعیت: 100 شرکت کننده در نظرسنجی. 15 مصاحبه شونده

به کارگیری شرکت کنندگان: نمونه گیری سهمیه‌ای (با هدف بخش های خاصی از مردان، زنان، دانشجویان اقلیت های قومی و غیره)

می بینیم که هر انتخابی که در برنامه‌ریزی و انجام تحقیقات خود انجام می دهید، ناگزیر گزینه‌های احتمالی دیگر را حذف می کند.

 

تفاوت بین دامنه و حدود چیست؟

دامنه و محدوده کاملا متفاوت هستند، اگرچه اغلب با هم مخلوط می شوند. اما تفاوت های اساسی دارند:

محدودیت ها محدوده
ویژگی های طرح یا روش تحقیق مرزهای مطالعه
عناصر خارج از کنترل شما مانند:

–          منابع مالی محدود

–          کار یا هزینه های برنامه ریزی شده

–          رویدادهای غیرمنتظره ( تاثیر کووید 19 بر تحقیقات مشارکتی را در نظر بگیرید.)

–          محدودیت های زمانی

–          کمبود تکنولوژی و ابزار

–          شواهد بسیار کم با تحقیقات قبلی در مورد موضوع

عناصر خارج از مرزهایی که شما تعیین کرده اید.

بستگی به تصمیم شما دارد چه چیزی را شامل و حذف کنید.

روایی و پایایی تحقیقات خود را تحت تاثیر قرار دهید.

بنابراین اغلب به عنوان نقاط ضعف دیده می شوند.

مطالعه خود را محدود کنید تا قابل کنترل تر و مرتبط تر با آنچه میخواهید باشد.

این نمودار تفاوت بین دامنه و محدوده را توضیح می دهد. دامنه مرزهای مطالعه هستند در حالی که محدوده ا ویژگی های طرح یا روش تحقیق هستند.

محدوده شامل عناصر خارج از مرزهایی است که شما تعیین کرده‌اید و به تصمیم شما در مورد مواردی که شامل و حذف می کنید بستگی دارد. از طرف دیگر، محدودیت ها عناصر خارج از کنترل شما هستند، مانند:

 • منابع مالی محدود
 • کار یا هزینه های برنامه ریزی نشده
 • رویدادهای غیرمنتظره (به عنوان مثال، همه گیری COVID-19)
 • محدودیت های زمانی
 • کمبود تکنولوژی/ابزار
 • شواهد در دسترس یا تحقیقات قبلی در مورد موضوع

محدودیت‌ها شامل محدودکردن مطالعه شما برای قابل کنترل‌تر کردن و مرتبط‌تر کردن آن با آنچه می‌خواهید اثبات کنید، است. محدودیت ها بر اعتبار و پایایی یافته های تحقیق شما تأثیر می گذارد. محدودیت ها به عنوان نقاط ضعف بالقوه در تحقیق شما دیده می شوند.

 

نمونه‌ای از تفاوت ها

برای روشن شدن این تفاوت ها، به محدودیت های مثال قبلی بازگردید.

محدودیت ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

حجم نمونه: به اندازه کافی بزرگ نیست که بتوان نتیجه گیری های قابل تعمیم ارائه کرد.

رویکرد نمونه‌گیری: نمونه‌گیری غیر احتمالی ریسک سوگیری را افزایش داده است. برای مثال، محققان ممکن است نتوانند تجربیات دانش‌آموزان اقلیت‌های قومی را به تصویر بکشند.

مشکلات روش‌شناختی: شرکت‌کنندگان در پژوهش از یک منطقه شهری (پاریس) احتمالاً از دانش‌آموزان در مناطق روستایی برتری بیشتری خواهند داشت. مطالعه ای که تجارب دومی را بررسی می کند، احتمالاً یافته های بسیار متفاوتی به دست خواهد آورد.

 

دامنه و محدوده را کجا می نویسید و چرا؟

درک اینکه هنگام انجام تحقیقات علمی محدود هستید، می‌تواند به طرز شگفت‌آوری نیرومند باشد. اما این درک همچنین نگارش تحقیق شما را آسان‌تر می‌کند و دیدن محدودیت‌های آن و انتظارات از آن را آسان‌تر می‌کند. افشای صحیح این اطلاعات به حوزه شما و جامعه علمی بزرگتر خدمت می کند.

به طور خلاصه دامنه و محدوده مطالعه خود را در اوایل کار بیاورید. بخش های چکیده و مقدمه مکان های خوبی برای تنظیم پارامترهای مقاله شما هستند.

در مرحله بعد، در بخش روش‌ها در مورد دامنه و محدوده با جزئیات بیشتر بحث کنید. برای توجیه رویکرد روش‌شناختی و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها و همچنین تحلیل‌ها، باید این کار را انجام دهید

در این مرحله، توضیح دهید که چرا این محدودیت ها تعیین شده است. چه موارد جایگزینی را در نظر گرفتید؟ چرا موارد جایگزین را رد کردید؟ مطالعه شما به چه چیزی توجه نمی کند؟

فرض کنید در حال جمع‌آوری داده‌هایی هستید که می‌تواند از آزمایش‌های متفاوت اما مرتبط به دست آید. شما باید خواننده را متقاعد کنید که موردی که انتخاب کرده‌اید به بهترین وجه با سوال تحقیق شما مطابقت دارد.

در نهایت، یک مقاله به دامنه و محدودیت ها در بخش یافته‌ها یا بحث باز می‌گردد. انجام این کار به خوانندگان کمک می کند تا یافته‌ها را زمینه‌سازی و تفسیر کنند زیرا دامنه و روش های مطالعه بر نتایج تأثیر می گذارد.

برای مثال، آزمایش‌های مزرعه‌ای کشاورزی که در شرایط آبی انجام می‌شوند، نتایج متفاوتی از آزمایش‌های بدون آبیاری دارد.

شفاف بودن در مورد دامنه و هر گونه مسائل باقی مانده، اعتبار و عینیت تحقیق شما را افزایش می دهد. این به سایر محققان کمک می کند تا مطالعه شما را تکرار کنند و درک علمی از همان موضوع را پیش ببرند (به عنوان مثال، با اتخاذ رویکردی متفاوت).

 

دامنه و محدوده را چگونه بنویسید؟

قبل از جمع آوری داده‌ها، دامنه و محدوده مطالعه خود را مشخص کنید. این کار مهم است. این مرحله باید بخشی از برنامه ریزی پروژه تحقیقاتی شما باشد.

پاسخ به سؤالات زیر به شما کمک می کند تا دامنه و محدوده مطالعه خود را به وضوح و قانع کننده بیان کنید.

اهداف مطالعه شما چیست؟

چرا مطالعه را انجام دادید؟

موضوع مورد بررسی دقیقا چه بود؟

کدام عوامل و متغیرها شامل شدند؟ و دلیل حذف متغیرهای خاص از محدوده تحقیق را بیان کنید.

مطالعه چه کسی یا چه چیزی را مورد بررسی قرار داد؟ جامعه هدف چه بوده است؟

محل مطالعه (منطقه جغرافیایی) یا محیط (مثلاً آزمایشگاه) چه بود؟

بازه زمانی که داده های خود را در آن جمع آوری کردید چه زمانی بوده است؟

مطالعه ای را در نظر بگیرید که به بررسی تفاوت بین دوقلوهای همسانی که با هم بزرگ شده اند و دوقلوهای همسانی که با هم بزرگ نشده اند می پردازد. جمع آوری داده ها ممکن است 5، 10، یا بیشتر طول بکشد.

مطالعه‌ای که به بررسی یک سیاست مهاجرتی جدید می پردازد، دوره ای را از زمان اجرایی شدن این سیاست و لحظه کنونی پوشش می دهد.

تحقیق چگونه انجام شد (طراحی تحقیق)؟

تحقیق تجربی، تحقیق کیفی، کمی یا ترکیبی، مطالعه مروری و غیره.

از چه ابزار جمع آوری داده ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل استفاده شده است؟ به عنوان مثال، اگر روش های کمی را انتخاب کرده اید، از کدام تکنیک ها و نرم افزارهای تحلیل آماری استفاده کرده اید؟

چه چیزی پیدا کردید؟

چه نتیجه‌ای گرفتید؟

 

واژگان مفید برای دامنه و محدوده

حدود دامنه
این] … [ در اینجا متمرکز نخواهد بود . زیرا در مطالعات قبلی به طور مکرر و جامع مورد بحث قرار گرفته است. این مطالعه بر روی / بررسی / و..
بررسی ] … [  وظیفه ای است که خارج از محدوده این تحقیق قرار دارد. این مطالعه با هدف …

در اینجا هدف نشان دادن …

در این مطالعه ….

سوالات پیرامون ] …[  خارج از محدوده مورد مطالعه هستند. هدف کلی تحقیق ….

هدف ما این است که …

موارد زیر ]…[ از این مطالعه حذف شدند.  
این مطالعه مرور کامل مقالات ]…[ را ارائه نمی کند. اما از مطالعات منتخب مرتبط استفاده میکند.  

هنگام توضیح دامنه و محدوده، مهم است که از زبان مناسب برای بیان شفاف و واضح هر یک استفاده کنید.

برای دامنه، از عبارات زیر استفاده کنید:

 • این مطالعه بر موارد زیر تمرکز دارد / در نظر می گیرد / بررسی می کند / پوشش می دهد:
 • این مطالعه با هدف . . . / در اینجا، هدف ما نشان دادن . . . / در این مطالعه ما . . .
 • هدف کلی تحقیق است. . . / هدف ما این است که . . .

هنگام بیان محدوده، از عبارات زیر استفاده کنید:

 • این [ . . . ] کانون توجه نخواهد بود، زیرا در مطالعات قبلی به طور مکرر و جامع مورد بحث قرار گرفته است.
 • برای بررسی [. . . ] وظیفه ای است که خارج از محدوده این مطالعه قرار دارد.
 • به شرح زیر [ . . . ] از این مطالعه حذف شده است. . .
 • این مطالعه مروری بر مقالات کامل [. . . ]. در عوض، از مطالعات منتخب مربوط [. . . ]

تجزیه و تحلیل یک دامنه مقاله منتشرشده

در یک مثال، Simione و Gnagnarella (2020) تأثیر روانی و رفتاری COVID-19 را بر کارکنان بهداشتی و جمعیت عمومی ایتالیا مقایسه کردند.

در اینجا یک تفکیک از دامنه مطالعه به قطعات کوچکتر و بحث در مورد اینکه چه چیزی و چرا کار می کند.

نظرات متن منتشر شده جزء محدوده
مرزهای مطالعه از نظر نوع و مکان

شرکت کننده به وضوح مشخص شده است.

(برگرفته از مقاله بررسی درک خطر و نگرانی های مربوط به ویروس کووید 19) محدوده تحقیق و تعریف و متغیر
در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و جمعیت گسترده تر جمعیت هدف
ایتالیا محل
محققان توضیح می دهند که آنها روابط بین سه متغیر خاص را بررسی کرده اند ما تفاوت درک ریسک در این دو گروه و چگونگی ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی و عوامل روانشناختی مانند استرس اضطراب و اضطراب مرگ را بررسی کردیم (Simione و 2020 Gnagnarella) اهداف تحقیق محدود شده است.
روش اتخاذ شده نیز قانع کننده است. با این حال یک حوزه مؤثرتر استفاده از پرسشنامه های آنلاین

را به جای سایر ابزارهای کمی برای . جمع آوری داده های شما توجیه می کند

ما یک پرسشنامه آنلاین درباره کووید-19 همراه با سایر پرسشنامه ها برای ارزیابی وضعیت روانی شرکت کنندگان اجرا کردیم.» (Simione-and

Gnagnarella, 2020)

روش های جمع آوری داده‌ها

همچنین دامنه این مطالعه شامل ارجاعاتی به موارد زیر است:

به کارگیری شرکت کنندگان: نمونه گیری آسان

مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه: سن، جنس و غیره.

روش های اندازه گیری: به عنوان مثال، مقیاس اضطراب مرگ از پرسشنامه نگرانی های وجودی (ECQ؛ ون بروگن و همکاران، 2017) و غیره.

ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: نرم افزار آماری R

 

تجزیه و تحلیل محدوده  و دامنه مطالعه

محدوده مطالعه: جانسون و همکاران. (2019) تأثیر فیزیوتراپی داخل بیمارستانی بر ظرفیت بدنی، فعالیت بدنی و عملکرد ریه بعد از عمل در بیمارانی که تحت عمل جراحی سرطان ریه قرار گرفته بودند را بررسی کرد.

محدوده و دامنه را به شرح زیر است:

نظرات متن منتشر شده محدودیت
معیار های واجد شرایط بودن شرکت کنندگان مشخص شده است. در اینجا نویسندگان مواردی که شامل نمی شود را توضیح می دهند. برگرفته از مقاله) بیمارن از دسامبر 2013 تا ژانویه 2017 در بیمارستان دانشگاه    سوئد بستری شدند. بیمارانی که قبلا تحت عمل جراحی قفسه سینه قرار گرفته بودند از مطالعه خارج شدند. تنظیم مطالعه
طرح تحقیق مشخص شده و برای بررسی رابطه علت و معلولی مورد نظر مناسب است. در مجموع 107 بیمار در یک کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده یک سوکور شرکت کردند.

آنها به صورت تصادفی در دو گروه مطالعه و کنترل ( بدون دریافت مداخله) قرار گرفتند.

ظرح مطالعه و حجم نمونه
اگرچه به صورت اذعان شده بیان می شود، اما انتخاب های انجام شده را نسبت به دیگران توضیح می دهد. نویسندگان این محدودیت ها را در بخش بحث خود مجداا بررسی می کنند تا چگونگی تاثیر آنها بر یافته های خود را توضیح دهند. به عنوان مثال مدت درمان ممکن است خیلی کوتاه بوده باشد. بیماران 3 ماه پس از جراحی مورد ارزیابی قرار گرفتند. فاصله برای جمع آوری داده‌ها
درمان فیزیوتراپی شامل ” تحرک اولیه ، حرکت، تمرینات تنفسی ، تمرینات حرکتی قفسه سینه” بود. هرروز به جز یکشنبه یک یا دو بار در روز تحویل داده میشد. نوع مداخله
ظرفیت فیزیکی یا تست پیاده روی 6 دقیقه ای اندازه گیری شد.

سطح فعالیت بدنی ” به طور عینی یا یک شتاب سنج اندازه گیری شئ و به صورت ذهنی با پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی اصلاح شده و برای افراد مسن ارزیابی شد.

معیارهای ارزیابی/ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

دامنه، محدوده و زبان انگلیسی مقاله علمی خود را اصلاح کنید.

توانایی نگارش به زبان انگلیسی نباید میزان وضوح و تاثیرگذاری تحقیق شما را محدود کند. ویراستاران متخصص بیان برای ارزیابی علم شما و صیقل دادن به نوشته های آکادمیک شما در دسترس هستند. خدمات بیان را در اینجا ببینید.

نویسنده

afsaneh es

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *