blog

نکات مهم قبل از سابمیت مقاله برای آسان شده روند داوری

داوری همتا

چه چیزی باعث می شود شما به پیشینه یک تحقیق اعتماد کنید؟ آیا موضوع تحقیق است که به یک رشته‌خاص علمی چشم انداز تازه‌ای می بخشد؟ آیا صحت اعداد و ارقام است ؟قابلیت تعمیم مطالعه وجود دارد؟ یا مقاله‌ای منسجم  که در مجله معتبر منتشر شده‌است؟

برای اکثر افراد جامعه علمی یک مقاله با تاثیرپذیری معتبر ترکیبی از همه عوامل فوق است. براساس گزارش شرایط داوری جهانی توسط پابلون در سال 2018 بیش از 13.7 میلیون مقاله هرسال ارسال می شود. بنابراین، چگونه مجلات علمی بهترین تحقیقات را از میان مقالات انتخاب  می کنند؟

این همان جایی است که نقش روند بررسی و داوری همتا پررنگ می شود، که بدان وسیله هرنسخه مقاله طی بررسی سختگیرانه مورد بررسی قرار می گیرد تا از اهمیت و کیفیت بالا آن قبل از انتشار اطمینان حاصل شود.محققان در سراسر جهان به شدت ارزش فرایند داوری مولف راتصدیق می کنند. در گزارش شرایط داوری جهانی توسط پابلون که در سال 2018 منتشر شد مشخص شد که 98% از محققان این فرایند را مهم یا بسیار مهم می دانند و داوران همتا را به عنوان دروازه بان های کیفیت علم می شناسند با این حال افزایش سریع ارسالی ها این روند مهم و را تحت فشار بسیارزیاد زمانی قرار می دهد.

چالش هایی که داوران و مولفان با آن ها مواجه هستند:

  • عدم پرداخت هزینه داوری یا حتی به رسمیت شناختن داوران
  • نیاز به برقراری تعادل میان انجام کارهای علمی خود و داوری مقالات ارسالی
  • در واقع داده‌ها نشان می‌دهد که تقریبا 50% از روند داوری توسط داوران بسیار کمی انجام می‌شود (فقط 10%). با رشد روزافزون تولیدات علمی یافتن‌ هرساله داوران باتجربه در زمینه های مختلف برای مجلات بسیار سخت می شود. این روند هییت تحریریه را بیشتر تحت فشار قرارمی دهد، قریب به  75% از سردبیران ژورنال ها اظهار می دارند که “یافتن نظرات وجلب نظر داوران برای پذیرش دعوت نامه های داوری سخت ترین قسمت شغل آنها است”

و این فقط ویراستاران نیستند این امر بر نویسندگانی که مقاله های خود را برای چاپ ارسال می کنند نیز تاثیر می گذارد. این زمان انتظار برای اغلب  نویسندگان نیز بسیار طولانی و ناامیدکننده است. پژوهش های انجام شده در این راستا نشان می دهد که روند پذیرش  مقاله از ارسال تا داوری نهایی ممکن است 4 تا 8 ماه طول بکشد و اگر نیاز به اصلاح و ارسال مجدد باشد (که امری بسیار رایج است) این زمان بررسی ممکن است تا یک سال ادامه یابد.

نویسنده

atena.attaran