صفحه آرایی

یکی از عناصر تاثیرگذار برای سنجش کیفیت یک مجله صفحه‌آرایی حرفه‌ای و داشتن ظاهر خوب و مناسب است. صفحه آرایی نوشته‌های علمی بایستی به صورتی باشد که اطلاعات را به بهترین و ساده ترین شکل منتقل کند و زیبایی و رنگبندی استفاده شده در آن باعث جذب خواننده شود. شایان ذکر است شیوه چینش مقالات، طراحی جلد، تصاویر، صفحات، تیترها، نمودارها و اشکال تخصصی مقالات در افزایش احتمال نمایه‌سازی مجله تاثیرگذار است. تیم طراحی این مجموعه با کادری حرفه‌ای و باتجربه آماده ارائه خدمات صفحه آرایی مقالات با نرم‌افزارهای InDesign و Word می باشد.