blog

چگونه مقاله تحقیقاتی خود را به گوش مخاطب برسانیم؟

مقاله تحقیقاتی خود را چطور به گوش مخاطب هدف برسانیم؟

 

در نامه‌های پذیرش مقاله تحقیقاتی گاهی اوقات سردبیر از شما می‌خواهد تا مقاله تان را بصورت آنلاین به اشتراک بگذارد. این قابل درک است، ژورنال می خواهد مقاله شما تا آنجا که ممکن است مطالعه شود و مورد استناد قرارگیرد. و به نوبه خود از افزایش رفرنس دهی و اعتبار بعدی که در پی خواهد داشت بهره‌مند شود.

قطعا این موضوع  برای شما به عنوان نویسنده با ارزش است اما ترویج تحقیقات سخت است.

شمادر حال رقابت برای توجه انلاین هستید. (جایی که بیشترین تبلیغات روزمره درآنجاست) در محیطی در آن بیش از هرزمان دیگری محتوای ایجاد و مصرف می شود. به عنوان مثال مطالعه ای در مورد داده های تولید شده در سال .2018 نشان داد که در هردقیقه از روز بیش از  470.00 توییت و 49.000 پست اینستاگرام منتشر می شود و کاربران بیش از       4میلیون فیلم رانیز مشاهده می کنند.

برای محققانی که مهارت اصلی آنها تبلیغات آنلاین را در برنمیگیرد. قطع این سروصدای دیجیتال کاری غیرقابل حل است. در مواجه با این چالش اعتماد به پوشش رسانه‌ای پراکنده‌در نظر‌گرفتن تمایل به کمی شور و هیجان  تلاش برای جلب توجه یا حتی فقط برای جلوگیری از آن ممکن است جذاب باشد.

اما راه دیگری نیز وجود دارد، ایجاد مخاطب شخصی خود از طریق بازاریابی محتوا در کانال های آنلاین موجود. در پست های بعدی شما را با فرآیندهای ساده برای  دسترسی به کانال های آنلاین راهنمایی می کنم که به واسطه آن می توانید  به  مخاطبان مورد نظر دسترسی پیدا کنید. همچنین مقاله تحقیقاتی خود را در آنها ارتقاء دهید.

نویسنده

atena.attaran