نگارش مقدمه

نگارش مقدمه‌ی مقاله

اگر می خواهید دیگران به مقاله شما استناد کنند ، قبل از هرچیز باید آن را بخوانند. فرض کنیم که عنوان و چکیده مقاله شما، پژوهشگری را را متقاعد کرده است تا مقاله شما را بخواند. پس از این مرحله، نوبت بخش مقدمه است تا خواننده را ترغیب به مطالعه مقاله کند و او را متقاعد سازد تا به مطالعه ادامه دهد و به قسمت های دیگر مقاله هدایت کند (روش تحقیق ، نتایج ، بحث و نتیجه گیری).

در این مقاله سعی داریم تا به شما بگوییم که چه مواردی را باید در مقدمه ذکر کنید  و داوران و ویراستاران مجلات به دنبال چه نکاتی در بخش مقدمه هستند.

 

عملکرد بخش مقدمه چیست؟

مقدمه باید به چرایی ها پاسخ دهد، “چرا این موضوع را برای تحقیق انتخاب می کنید” ، “چرا شما روش تحقیق خاصی را اتخاذ کرده اید” و سوالاتی از این دست. لذا، مقدمه بخشی از مقاله است که اشاره به شکافی در حوزه تحقیقاتی می کند و خواننده را مجاب می کند که پژوهش حاضر سعی در برطرف کردن این شکاف دارد.

همچنین مقدمه باید اطلاعاتی در مورد پیش‌زمینه تحقیق بیان کند و ذهن خواننده را برای بیان مساله آماده‌سازد. شما می‌توانید این کار را با توصیف مسئله تحقیقاتی که در نظر گرفته‌اید یا سؤال پژوهشی که پرسیده‌اید انجام دهید. (در بدنه اصلی مقاله ، راه حل مسئله یا جواب سوال را ارائه می‌دهید.) و یا به مرور مختصر راه حل ها یا رویکردهای دیگری که در گذشته بکار گرفته شده‌اند بپردازید.  به یاد داشته باشید که یک پایان نامه یا یک پایان نامه معمولاً دارای یک فصل جداگانه با عنوان “پیشینه ادبیات تحقیق” است ، اما یک مقاله پژوهشی چنین بخشی ندارد. در عوض ، مقدمه شامل یک بررسی مختصر است.

اکنون که پیشینه را ارائه داده اید و ذهن خواننده را آماده ساختید زمان آن رسیده‌است تا در قسمت آخر مقدمه اهداف مطالعه خود را شرح دهید. این بخش پایانی مقدمه باید شامل جزئیات خاص یا سؤال (های) دقیقی باشد که بعداً در مقاله به آنها پاسخ داده می شود.

 

چهار مرحله تا نوشتن بخش‌مقدمه

به عنوان یک قاعده کلی ، بخش مقدمه حدود 10٪ از کل کلمات مقاله معمولی را به خود اختصاص می دهد. به عبارتی اگر یک مقاله 4000 کلمه ای را در نظر بگیریم مقدمه حدودا 400 کلمه است که می‌توان آن را در قالب سه پاراگراف نوشت.  برای نوشتن این سه پاراگراف مراحل زیر را طی کنید.

 

1. اطلاعات پیش‌زمینه را تهیه کنید و زمینه را برای بیان موضوع تحقیق آماده سازید.

دو جمله اول معمولاً بسیار کلی هستند. در این قسمت سعی کنید تا ذهن‌خواننده را برای اطلاعات دقیق تری که بعداً آورده‌شده‌است ، آماده‌کنید. در عین حال ، جملات مقدماتی نباید بیش از حد کلی باشد. بطور مثال، اگر مقاله ای در حوزه مواد آلی در خاک می نویسید مقدمه با  صحبت کردن در مورد کشاورزی به طور کلی آغاز نمی شود ، بلکه با اشاره به مواردی چون مواد آلی در خاک شروع می شود.

پس از آنکه اولین جمله شما موضوع را به طور کلی بیان کرد ، جمله بعدی می تواند به حوزه‌ی خاصی در آن زمینه گسترده اشاره کند. با توجه به مثالی که پیش‌تر به آن اشاره شد ممکن است جمله دوم در مورد به ماده آلی موجود در خاک به عنوان منبع مواد مغذی گیاهان و انرژی برای میکروارگانیسم ها باشد.

 2. موضوع خاص تحقیق خود را معرفی کنید و دلیل مهم بودن آن را توضیح دهید.

نویسنده در این قسمت باید به سمت ارائه موضوع خاص تحقیق خود برود. بنابراین، در قسمت بعد می‌توانید برخی از آمارهای تحقیقات پیشین را گزارش کنید تا اهمیت موضوع یا جدی بودن مسئله را نشان دهید. راه دیگر برای تأکید بر اهمیت موضوع تحقیق ، برجسته‌کردن مزایای احتمالی حل مسئله یا‌ پیداکردن پاسخ به این سؤال است. پس انداز احتمالی ، تولید بیشتر ، دستگاههای ماندگارتر و غیره.

3. از پژوهش های پیشین برای حل مسئله تحقیق یا پاسخ به سوال تحقیق نام ببرید.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، در بخش مقدمه نیاز به ارائه پیشینه تحقیق نیست. اما حتی المکان می توان به تحقیقات مربوطه قبلی اشاره کرد و تفاوت تحقیق حاضر با آن دسته از پژوهش‌ها را نشان داد. تفاوت‌ها می تواند ساده باشد. شما ممکن است همان مجموعه آزمایشات را تکرار کنید اما با ابزاری متفاوت یا نمونه‌ای بسیار بزرگ‌تر و متنوع‌تر و یا یک موقعیت جغرافیایی بسیار متفاوت.

4. نتیجه مقدمه را با ذکر اهداف خاص تحقیق خود ارائه دهید.

پاراگراف‌های قبلی باید بطور منطقی خواننده را بسوی اهداف خاص مطالعه شما سوق دهد. توجه داشته باشید که این بخش از مقدمه جزئیات خاصی را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال ، در قسمت اولیه مقدمه ممکن است به اهمیت کنترل مالاریا اشاره شود . در حالی که قسمت نهایی نتیجه‌گیری خواهد کرد که از چه روش‌های کنترل استفاده‌شده و چگونه ارزیابی شده‌اند. در عین حال ، از جزئیات بیش از حد اجتناب کنید زیرا این موارد متعلق به بخش مواد و روش‌ها در مقاله است.

نویسنده

atena.attaran