blog

مقدمه ای برای بخش مواد وروش ها

مقدمه‌ای بر نوشتن بخش مواد و روش‌ها

 

بسیاری از ژورنال ها انتظار دارند که مقالات علمی در قالب سنتی نوشته شود ، که اغلب به عنوان فرمت IMRaD (مقدمه ، مواد و روش‌ها ، نتایج و بحث) شناخته می شوند. هر یک از این بخش ها یک هدف خاص را ارائه می دهند. در این مقاله به طور مختصر توضیح می دهیم که در زیر هر یک از این عناوین شامل چه مواردی می شود.

این پست به طور اجمالی نوشتن مقدمه و بخش مواد و روش‌ها می پردازد. نویسندگان باید هریک از این بخش ها را به عنوان پاسخ به سؤالات خاصی در نظر بگیرند. همچنین با استفاده از آن بخش به راحتی می توان با خواننده ارتباط برقرار کرد.

 

نگارش مقدمه: مقدمه به سؤال “چرا” پاسخ می دهد.

این بخش با توصیف مشکلی که می خواهید از طریق پژوهش خود آن را حل کنید ، شروع می شود. توضیح دهید که چرا این مشکل مهم است. همانطور که پیتر مداوار در کتاب توصیه به یک دانشمند جوان هشدار می دهد ، “مسئله باید به گونه‌ای مهم مطرح شود که خواننده به دنبال پاسخ باشد” در مرحله بعد ، به طور خلاصه آنچه تاکنون برای حل مشکل انجام شده است را مرور کنید. سرانجام ، وجه تمایز این مقاله را از تحقیقات گذشته ذکر کنید.

 

نوشتن بخش مواد و روش‌ها: بخش مواد و روش‌ها به سؤال “چگونه” پاسخ می دهد.

جزئیات کافی را درج کنید تا دیگران در صورت تمایل بتوانند آزمایش را تکرار کنند. به منابع مواد ، ساخت و مدل تجهیزات ، کمیت ها ، مدت زمان  و غیره اشاره کنید. از کلیه تحقیقات انتظار می رود که قابل تکرار باشند، به همین دلیل این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توصیف کنید که “آزمایش” چه بوده‌است و چگونه شما گروه یا گروه های”کنترل” مناسبی را ترتیب داده‌اید تا مقایسه معتبری بین این دو مجموعه انجام شود. در واقع ، شاید بتوان گذشته این قسمت ساده ترین بخش برای نوشتن باشد ، و ایده خوبی تا نوشتن مقاله خود را با این بخش شروع کنید.

در مقالات بعدی سعی میکنیم تا به جزییات بیشتری در مورد بخش مواد و روش‌ها بپردازیم.

نویسنده

atena.attaran