blog

باید ها و نباید های بخش مواد و روش ها

باید ها و نباید های بخش مواد و روش ها

 

اطلاعات موجود در بخش مواد و روش ها توسط سردبیر ژورنال و داوران بررسی می شود تا از مناسب بودن روش تحقیق شما اطمینان حاصل کنند. در حالی که لازم نیست همه جزئیات آزمایش شما گنجانده شود ، باید مراحل اساسی و مهم را به خوبی توصیف کنید تا نظر مثبت داوران را به خود جلب کنید.

 

باید‌ها

1. از دستورالعمل های خاص پیروی کنید.

بخش “راهنمای نویسنده” ژورنال مورد نظر خود را با دقت بخوانید و دستورالعمل های ذکر‌شده را دنبال کنید. به عنوان مثال ، ممکن است ژورنال از شما بخواهد تاعنوان “مواد و روش ها” را به “بیماران و روش” تغییر دهید تا مطابق با دستورالعمل های ژورنال مورد نظر شما باشد. همچنین ، از شما انتظار می رود که هنگام نوشتن بخش مواد و روش ها ، از یک دستورالعمل نگارشی خاصی که توسط انجمن روانشناسی آمریکا منتشر شده است پیروی کنید.

محققان زیست پزشکی معمولا از چک لیست ها برای انواع مطالعات مختلف  استفاده می کنند تا از بیان جزئیات اطمینان حاصل کنند. برخی از این چک لیست های استاندارد عبارتند از

CONSORT , cohort, case-control, cross‐sectional studies STROBEdiagnostic accuracy STARDsystematic reviews and meta‐analyses PRISMA, and Case reports CARE 

2. مواد و روش ها را طوری تنظیم کنید که داستان تحقیق شما را بیان کند.

کلیه آزمایش ها باید به شکلی منطقی ارائه شود تا به خواننده کمک کند که به صورت آهسته وپیوسته در جریان روند کار قرار بگیرد. یک روش مفید برای دستیابی به این هدف ، توصیف روش‌ها به ترتیب زمانی آزمایشات است. به عنوان مثال: برای یک کارآزمایی بالینی ، شما ممکن است به ترتیب با ذکر زمان مطالعه (تاریخ شروع و پایان مطالعه) شروع کنید ، و به دنبال آن جزئیات بیماران شرکت‌کننده در تحقیق (تعداد افراد / بیماران و غیره)، طراحی مطالعه (آینده‌نگر ، گذشته‌نگر یا موارد دیگر) ، تصادفی سازی (در صورت وجود) ، اختصاص به گروه‌ها ، مداخله و توصیف تکنیک های مورداستفاده برای جمع آوری ، اندازه‌گیری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را شرح دهید.

3. ترتیب نتایج را حفظ کنید.

برای بهبود خوانایی مقاله خود ، به ترتیب نتایج حاصل از روش های بکارگرفته شده را بیان کنید.

4. از زیرعنوان‌ها استفاده کنید.

تقسیم بندی بخش مواد و روش ها به خواننده کمک می کند تا بخش را بهتر دنبال کند. شما ممکن است هدف خاص هر آزمایش را به عنوان یک زیر عنوان بنویسید.

5. تمام جزئیات را به صورت دقیق ارائه‌دهید.

جزئیاتی را که هنگام طراحی مطالعه یا جمع آوری داده‌ها در نظر گرفته‌اید ارائه‌دهید زیرا کوچکترین تغییر در این مراحل ممکن است بر نتایج و تفسیر آنها تأثیر بسزایی بگذارد. هنگام بیان یافته‌های پژوهش ، خوانندگان می خواهند اطلاعات مربوط به روایی و پایایی را بدانند که نحوه صحیح گزارش آن‌ها، بستگی به تحقیق دارد. معمولاً اطلاعات مربوط به ادبیات موجود برای تبیین روایی و روایی ارائه می شود.

مواد ، تجهیزات (مانند ابزار تست و تجهیزات فنی) یا محرکهای مورد استفاده در آزمایش را با دقت توصیف کنید. اگر مطالعه شما شامل یک نظرسنجی یا هر ارزیابی روانشناختی بود ، به پرسشنامه ، روش های امتیاز دهی و اعتبار سنجی مقیاس ها با هر جزئیات ممکن اشاره کنید.

  • یکی از اشتباهات رایج در مقالات ذکر نکردن محاسبه حجم نمونه است. اگرچه اندازه‌ی تخمینی حجم نمونه قبل از شروع مطالعه واقعی محاسبه می شود، به خواننده کمک می کند تا تغییرات مورد انتظار در متغیرهای نتیجه و تعداد موضوعات مورد نیاز برای تشخیص آن تغییر را در یک محدوده اطمینان خاص ارزیابی کند. به طور مشابه ، ذکر محاسبه توان نکته مهمی است که باید در بخش Methods ذکر شود.
6. تأیید اخلاقی را ذکر کنید.

در صورت لزوم ، در بخش مواد و روش ها ذکر کنید که آیا مطالعه شما توسط کمیته اخلاق یا هیئت بررسی نهادینه تأیید شده است ، یا اینکه رضایت آگاهانه شفاهی / کتبی از بیماران یا سرپرستان دریافت کرده اید یا خیر.

7. متغیرها را مشخص کنید.

واضح است که نه تنها به متغیرهای کنترل ، متغیرهای مستقل ، متغیرهای وابسته بلکه همچنین در صورت وجود متغیرهای بیرونی که ممکن است بر نتیجه مطالعه شما تأثیر بگذارد اشاره کنید.

8- تجزیه و تحلیل آماری

در این بخش کلیه تست های آماری ، سطح معنی داری و بسته‌های نرم افزاری مورداستفاده برای انجام تجزیه‌وتحلیل آماری را شرح دهید. فراموش نکنید که اگر توصیه های یک آماردان آگاه و با تجربه را بکار گرفتید حتما این مورد را ذکر کنید. سرانجام ، ارائه توجیه روش آماری ترجیحی مورد استفاده در مطالعه حائز اهمیت است. به عنوان مثال ، چرا نویسنده ازآزمون تی استفاده کرده است.

نباید‌ها

1. روش های شناخته‌شده را با جزئیات شرح ندهید.

با توجه به اهمیت کوتاه بودن مقاله، از لیست جزئیات آزمایش هایی که به طور گسترده استفاده می شود یا قبلاً در مقالات بیشماری در زمینه تحقیق شما منتشر شده است ، خودداری کنید. در عوض ، آزمایش های خاص را ذکر کنید و روند انجان آن‌ها را شرح دهید. با این حال ، اگر شما فرایند استانداردی را برای تحقق هدف خاص مطالعه خود اصلاح کرده اید ، اصلاحات و دلایل آن را با جزئیات کافی توضیح دهید.

2- جزئیات غیر ضروری را ارائه ندهید.

از ارائه جزئیات غیرضروری که مربوط به نتیجه آزمایش نیست ، خودداری کنید. به عنوان مثال ، لازم نیست به جزئیات بی اهمیتی مانند رنگ سطل نگهداری یخ اشاره کنید. سعی کنید فقط جزئیاتی را ارائه کنید که مرتبط به مطالعه هستند و برآن تأثیر می گذارد.

3. در مورد جوانب مثبت و منفی روش های دیگر بحث نکنید.

در حالی که ممکن است بحث در مورد دلایل عدم استفاده از روش خاص یا چگونگی برتری روش انتخاب‌شده خود نسبت به دیگران وسوسه‌انگیز باشد ، این جزئیات را برای بخش بحث نگه دارید. از بخش مواد و روش ها فقط جزئیات روشهایی که انتخاب کرده اید را ذکر کنید.

امیدواریم که این مقاله به شما کمک کند تا بخوبی بخش مواد و روش های مطالعه خود را بنویسید.

نویسنده

atena.attaran