blog

چگونه از تضاد منافع احتمالی جلوگیری کنیم؟

چگونه از تضاد منافع احتمالی جلوگیری کنیم؟

یکپارچگی اخلاقی برای ارتقای یک محیط همکاری سالم بین افراد آکادمیک ضروری است. با توجه به انفجار اطلاعات عصر دیجیتال، ضروری‌تر شده‌است که ما نیز سهم خود را برای شفافیت، اعتماد و قابلیت اطمینان در سیستم انتشارات پژوهشی انجام دهیم. این ویژگی‌ها به ما امکان می‌دهند به منظور بهبود درک موضوعات مختلف آکادمیک، اطلاعات ضروری و حیاتی را به طور کارآمدی به اشتراک بگذاریم. برای این منظور، این پست مطالبی درباره‌ی تعهد نویسنده نسبت به افشای هرگونه تضاد منافع و مشکلاتی که باید برای حفظ اعتماد ناشران و افراد آکادمیک دیگر از آن اجتناب کند، ارائه می دهد.

 

تضاد منافع چیست؟

به بیان ساده، تضاد منافع زمانی به وجود می آید که توانایی فرد برای عمل به طور عینی مختل شود. در دنیای انتشارات پژوهشی، ما در مورد تأثیرات مثبت و منفی بر اعتبار محتوای مقاله یا یافته های پروژه صحبت می‌کنیم.

منابع آشکار تعارض ناشی از پاداش‌های مالی بالقوه یا منافع شخصی مانند مزایای شغلی و فرصت‌های شبکه‌سازی هستند. با این حال، حتی مسائل به ظاهر خوش‌خیم نیز می‌توانند در مورد یکپارچگی یک پروژه تحقیقاتی پرچم‌هایی را برافراشته کنند. به عنوان مثال، شخصی را تصور کنید که بدون داشتن هیچ کنترلی بر طراحی یک آزمایش یا تأثیرگذاری بر تامین مواد برای یک پروژه، با تامین کننده پروژه دوست صمیمی است و نتوانسته این واقعیت را فاش کند. نتایج این پروژه قابل تردید است. در حالی که هیچ فرضی برای اشتباه وجود ندارد و می‌دانیم که این شخص هیچ کنترلی بر فرآیند تصمیم‌گیری پروژه نداشته‌است، عدم افشای تضاد منافع احتمالی می‌تواند باعث ایجاد احساس ناراحتی در افراد دیگر شود. ما تعجب می‌کنیم، “چرا آن شخص به سادگی نگفت که یک ارتباط شخصی وجود دارد؟ اگر آن شخص بی‌گناه بود، چیزی برای پنهان‌کردن وجود نداشت.»

ما قبول داریم که موقعیتی مانند مثال ما به ندرت نگرانی اخلاقی واقعی را ایجاد می‌کند زیرا ما بر این واقعیت تأکید کردیم که فرد فرآیند تصمیم گیری پروژه را کنترل نمی‌کند. علاوه بر این، حتی اگر تضاد منافع وجود داشته باشد، به این معنی نیست که چیز غیراخلاقی رخ داده است. با این حال، درک این موضوع می تواند به شدت بر افراد تأثیر بگذارد. بنابراین، محققان باید قوانین قابل اجرا در مورد افشای تضاد منافع احتمالی را به دقت بررسی کنند. در نهایت، برای مطالعاتی که شامل افراد انسانی می‌شود، ضروری است که به شرکت‌کنندگان فرصت داده‌شود تا برای شرکت در پژوهش آگاهانه تصمیم بگیرند. عدم افشای تضاد منافع احتمالی به شدت غیراخلاقی است.

 

تعهدات شما برای افشای تضاد منافع چیست؟

کمیته اخلاق انتشار (COPE) توصیه می کند که مجلات خط مشی های روشنی در مورد رسیدگی به تضاد منافع داشته باشند و در صورت وجود منافع متضاد، آنها باید به سردبیران اعلام شوند و سپس باید تضادهای مربوطه را برای خوانندگان افشا کنند. در نتیجه، اکثر مجلات نیاز دارند که هنگام ارسال مقاله خود برای بررسی، بیانیه تضاد منافع را درج کنید. هنگامی که شک دارید، بهتر است افشا کنید و اجازه دهید مجله تصمیم بگیرد که آیا تضاد باید در انتشار مقاله شما گنجانده شود یا خیر.

نمونه‌هایی از انواع روابطی که ممکن است منجر به تضاد منافع شود در زیر در بخش «انواع روابطی که ممکن است باعث تضاد منافع بالقوه شود» توضیح داده شده است.

اطلاعاتی که باید در بیانیه تضاد منافع لحاظ شود.

  • اگر تضاد منافع وجود ندارد، یک بیانیه واضح در این زمینه در کاورلتر خود بگنجانید و تمام دستورالعمل های ارائه‌شده توسط مجله هدف خود را دنبال کنید.
جملات پیشنهادی برای کاورلتر

“تا جایی که ما می دانیم، نویسندگان نامبرده هیچ تضاد منافع، مالی یا مانند آن ندارند.”

جملات پیشنهادی برای پانوشت‌های مقاله

«همه نویسندگان [فرم افشای XXX را تکمیل کرده‌اند] و اعلام کرده‌اند که:1)هیچ حمایت مالی یا غیره، از هیچ سازمانی که ممکن است در کار ارسالی علاقه داشته باشد، دریافت نشده است و 2) هیچ رابطه یا فعالیت دیگری وجود ندارد که به نظر می رسد بر کار ارسالی تأثیر گذاشته باشد.

توجه: هیئت‌های بازبینی سازمانی مربوطه (IRB) احتمالاً جملات خاصی دارند که باید در مقاله خود بگنجانید، لطفاً مطمئن شوید که این الزامات را رعایت می‌کنید.

 

  • برای مطالعات بالینی، مقاله شما باید شامل بیانیه‌ای در مورد اینکه آیا هرگونه تضاد منافع احتمالی را برای شرکت کنندگان در مطالعه افشا کرده‌اید یا خیر؟ باشد.
جملات پیشنهادی

 رضایت آگاهانه از تمامی بیمارانی که در این مطالعه شرکت کردند، اخذ شده‌است.

 

  • در صورت وجود تضاد، کمیته بین‌المللی ویراستاران مجلات پزشکی (ICMJE) توصیه می‌کند اطلاعات زیر را در مورد تضاد منافع درج کنید:

[1] منابع پشتیبانی کار، از جمله نام حامیان مالی همراه با توضیحاتی درباره نقش آن منابع در صورت وجود در طراحی مطالعه. جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها؛ نوشتن گزارش؛ تصمیم برای ارائه گزارش برای انتشار؛ یا بیانیه‌ای مبنی بر اینکه منبع حمایت‌کننده چنین دخالتی نداشته‌است. 

[2] آیا نویسندگان به داده‌های مطالعه دسترسی داشتند، با توضیح ماهیت و میزان دسترسی، از جمله اینکه آیا دسترسی ادامه دارد یا خیر

[3] برای حمایت از اظهارات فوق، ویراستاران ممکن است درخواست کنند که نویسندگان مطالعه ای که توسط یک سرمایه گذار حمایت مالی می شود که دارای منافع مالی یا اختصاصی در نتیجه است، بیانیه ای را امضا کنند، مانند «من به همه داده های این مطالعه دسترسی کامل داشتم و من مسئولیت کامل یکپارچگی داده ها و صحت تجزیه و تحلیل داده ها را می پذیرم.»

جملات پیشنهادی

 نویسنده A هزینه های پشتیبانی تحقیقاتی / مشاوره را از [نام حامی] دریافت می کند. فهرست مفصلی از افشای مالی نویسنده A در [وب سایت] موجود است. نویسنده B دارای حقوق صاحبان سهام در [سازمان] است و در هیئت مدیره [سازمان] خدمت می کند. فهرست مفصلی از افشای مالی نویسنده B در [وب سایت] موجود است. هیچ نویسنده دیگری تضاد منافع احتمالی مرتبط با این مقاله را گزارش نکرده است.

 

انواع روابطی که ممکن است باعث تضادمنافع بالقوه شود.

در زیر لیستی از تضاد منافعی است که باید افشا شوند، ذکر شده است. این فهرست جامع نیست. بلکه ما آن را ارائه می کنیم تا به پژوهشگران اطلاعاتی بدهیم که ممکن است باعث ایجاد نگرانی در مورد تضاد منافع احتمالی شود.

  • منابع مالی حامی: درجه حمایت و نقش چنین حامیانی در فرآیند تحقیق را شناسایی کنید.
  • ارتباطات مالی: این ارتباطات می‌تواند شامل روابط مشاوره، قراردادهای استخدامی مالکیت سهام، مزایای دیگر مانند پرداخت‌های مربوط به سفر و سخنرانی، و سرمایه‌گذاری‌های صندوق بیمه باشد (که در آن شرکت‌کننده صندوق کنترلی بر سرمایه‌گذاری در برخی شرکت‌های ذینفع مالی دارد). سازمانی را که با آن تعارض احتمالی ایجاد می شود و میزان ارتباط / درگیری مالی را شناسایی کنید.
  • میزان سود مالی: بسیاری از مجلات و هیئت های بازبینی سازمانی، نیاز به افشای مبالغ دقیق هرگونه حمایت مالی دریافت‌شده را دارند. لزومی ندارد که حمایت مالی مستقیماً در پروژه‌تحقیقاتی مورد بحث در مقاله سرمایه‌گذاری‌شده باشد. هنگامی که یک حامی در نتیجه یک مطالعه منفعت خاصی دارد، تمام کمک های مالی باید افشا شود. علاوه بر این، بیانیه ای مبنی بر اینکه کمک های مالی توسط یک کمیته تضاد منافع یا اخلاق بررسی و تصویب شده‌است، شفافیت را بهبود می بخشد و شک و تردید در مورد تأثیر منافع مالی بر پروژه‌تحقیقاتی را برطرف می کند.
  • ارتباطات غیر مالی: این دسته می تواند شامل ارتباطات شخصی (خانواده، شراکت و غیره)، ارتباطات سیاسی و روابط تحصیلی باشد. منبع ارتباط و میزان علاقه بالقوه را شناسایی کنید.

نویسنده

afsaneh es

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *