blog

چگونه مهمترین ایده های خود را از طریق مقاله منتقل کنید.

چگونه مهمترین ایده های خود را از طریق مقاله منتقل کنید.

هدف اصلی از نوشتن مقاله، فراتر از ارائه صرف حقایق و افکار است و برای برقراری ارتباط موثر با خوانندگان در زمینه تحقیقتان مقاله نوشته می‌شود.

این مقاله مفاهیم مختلفی را برای ساختار یک مقاله را معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که مهم‌ترین پیام‌ها – پیام‌هایی را که می‌خواهید منتقل کنید – پس از مطالعه مقاله شما چه مواردی هستند.

 

فلسفه یک مقاله خوب

نکته مهمی که هنگام نوشتن مقاله پژوهشی باید به خاطر بسپارید این است که خوانندگان تنها مطالعه نمی کنند بلکه تفسیر هم می کنند. خوانندگان مختلف بسته به انتظاراتشان یا سرنخ هایی که از ساختار مقاله دریافت می کنند، احتمالاً معانی مختلفی را از مقاله شما استخراج می کنند. این مقوله ما را به مفهومی می رساند که به عنوان پایه و اساس شیوه های نگارش خوب عمل می کند.

 

ساختار مقاله: عناصر ضروری

اکثر مقالات تحقیقاتی را می توان با ساعت شنی مقایسه کرد. مقاله با عبارات گسترده شروع می شود، به جزئیات مطالعه شما محدود می شود و با ملاحظات گسترده پایان می یابد. این بخش اجزای اساسی یک مقاله را ارائه می‌کند و کارکردهای اساسی و محتوای هر بخش را تشریح می‌کند.

ساختار مقاله

مقدمه (در مورد چه چیزی و چرا مطالعه می کنید؟)

از این بخش برای تنظیم زمینه مطالعه و مشکل خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که ممکن است چندین خواننده فوراً اهمیت مطالعه شما را درک نکنند. بنابراین، از زبان عمومی و منطق دقیقی استفاده کنید تا خوانندگان خود را به مشکل و هدف اصلی مطالعه خود راهنمایی کنید.

بایدها و نبایدها

 • دلیل انجام مطالعه را شرح دهید.
 • توضیح دهید که چگونه این تحقیق کمک مهمی به این رشته می کند یا دانش را ارتقا می دهد.
 • سوال تحقیق را واضح بیان کنید.
 • چارچوب نظری مورد مطالعه را توضیح دهید.
 • با استناد به مطالعات پیشین برای حمایت از استدلال های خود پیشینه ای از مشکل یا مسئله ای که هدف تحقیق شما است، ارائه کنید.
 • وضعیت فعلی دانش در مورد موضوع را با ذکر مطالعات مناسب خلاصه کنید.
 • لازم نیست تمام مطالعاتی را که تاکنون در مورد این موضوع منتشر شده‌است را مرور کنید.
مواد و روش ها (چه کاری انجام داده‌اید؟)

این بخش خاص ترین بخش برای مطالعه شما است. یک معیار اولیه برای انجام تحقیقات خوب این است که باید قابل تکرار باشد. این به این معنی است که محقق دیگری باید بتواند نتایج را با پیروی از روش های مشروح در مقاله شما بازتولید کند.

بایدها و نبایدها

 • جزئیات کامل تمام روش ها، تکنیک ها و ابزار را ارائه دهید.
 • شامل عکس یا نموداری از تنظیمات آزمایشی باشد.
 • پرسشنامه، نظرسنجی یا سایر ابزارهای جمع آوری داده‌ها را شرح دهید.
 • ارائه یا استناد به مطالعاتی که از اعتبار و پایایی روش‌ها و ابزارهای تحلیل حمایت می‌کند.
 • تنظیمات یا محیط آزمایشگاه را شرح دهید.
 • روش های تجزیه و تحلیل و دلیل انتخاب آنها را توضیح دهید.
 • جزئیات مهم را صرفاً حذف نکنید تا از توضیح طولانی روش ها جلوگیری کنید.
نتایج (چه یافته‌هایی پیدا کرده‌اید؟)

تمام جزئیات داده‌ها و نتایج خود را در این بخش قرار دهید. مهم ترین یافته‌ها را در متن برجسته کنید و سپس به سراغ یافته‌های پیرامونی بروید. خوانندگان باید بتوانند نتایج شما را بدون صرف زمان زیاد برای مطالعه این بخش درک کنند.

بایدها و نبایدها

 • از جداول و شکل ها به طور موثر برای ارائه نتایج به روشی استفاده کنید که در یک نگاه به راحتی قابل درک باشد.
 • به جای ارائه کلیات، داده‌های واقعی را توصیف کنید.
 • یافته‌های اصلی را در متن بیان کنید.
 • هر گونه نتیجه غیرمنتظره یا غافلگیر کننده را در متن برجسته کنید.
 • آنچه را که نتایج می‌گویند توضیح دهید، به جای اینکه آنها به سادگی داده‌های آماری را بیان کنند (به عنوان مثال، “X به طور قابل توجهی با Y [به دنبال داده‌های آماری] افزایش می‌یابد” به جای اینکه “X و Y همبستگی مثبت 0.73 داشتند”)
 • اگر نتایج مطالعه خود را در شکل ها و جداول نشان داده‌اید، توضیحات دقیق این نتایج را در متن وارد نکنید.
بحث (یافته های شما به چه معناست؟)

یک بخش بحث خوب، نتایج خاص را به مفاهیم گسترده‌ترشان تعمیم می‌دهد، که سپس می‌تواند با پس‌زمینه کلی ارائه‌شده در مقدمه برای به حداکثر رساندن تأثیر مقاله کلی مرتبط شود. بنابراین، به یاد داشته باشید که بین بخش بحث خود و مقدمه «به عقب و جلو» بروید.

بایدها و نبایدها

 • با بیان اینکه آیا فرضیه شما تایید شده‌است، شروع کنید.
 • نتایج را تفسیر کنید: نتایج به چه معناست؟
 • یافته‌های خود را با یافته‌های مطالعات قبلی مرتبط کنید، برای مثال، اینکه آیا نتایج شما از نتایج مطالعات قبلی حمایت می کند یا انحراف دارد.
 • توضیح دهید که چگونه مطالعه به دانش قبلی اضافه می کند.
 • به یاد داشته باشید که توضیحات جایگزین ممکن را برای نتایج ذکر کنید.
 • به محدودیت های مطالعه بپردازید.
 • به سادگی نتایج را دوباره تکرار نکنید.
 • طوری نتیجه‌گیری نکنید که توسط داده‌ها پشتیبانی نشود.
نتیجه‌گیری (از مطالعه چه آموخته اید؟)

در این بخش، نتایج اصلی تحقیق را در چارچوب مسئله فرمول بندی شده بیان کنید. تا زمانی که خوانندگان به این بخش از متن برسند، باید آنچه را که انجام دادید و نتایج تحقیق را درک کرده باشند. خوانندگان باید بتوانند بفهمند که چگونه و چرا به نتایج خود رسیده اید.

بایدها و نبایدها

 • آنچه از مطالعه آموخته اید را توضیح دهید.
 • اطمینان حاصل کنید که نتیجه گیری مستقیماً با سؤال تحقیق شما و هدف بیان شده از مطالعه مرتبط است.
 • در مورد مفاهیم گسترده تر تحقیق توضیح دهید.
 • برای پیشبرد دانشی که از مطالعه به دست آورده‌اید، راه‌های تحقیقاتی خاصی را در آینده پیشنهاد کنید یا به سؤالاتی پاسخ دهید که مطالعه شما به آنها توجه نکرده است.
 • تحقیقات خود را بیش از حد به فروش ندهید یا نتایج را «تعمیم بیش از حد» نکنید، یعنی یافته‌های مطالعه را برای ارائه پیشنهادها یا نتیجه‌گیری‌هایی که پژوهش واقعاً از آنها پشتیبانی نمی‌کند، گسترش دهید
 • به سادگی نتایج را خلاصه نکنید.

نوشتن برای گروه های مختلف خوانندگان

 • یک نویسنده خوب از انتظارات انواع مختلف خوانندگان از مقاله آگاه است و می تواند مقاله را مطابق انتظارات و پیشینه خوانندگان ساختار دهد. حتی یک خواننده عام با دانش اندک یا بی اطلاع از این زمینه باید بتواند درک وسیعی از کاری که شما انجام داده‌اید و چرایی آن را به دست آورد.
 • از اصطلاحات خاص خودداری کنید. اصطلاحات کلیدی را به وضوح تعریف کنید، به ویژه آنهایی که به معنای متعارف خود استفاده نمی شوند یا کسانی که انتظار می رود تعداد کمی از خوانندگان با آنها آشنا باشند.
 • اگر فقط متخصصان رشته شما بتوانند آنچه را که می گویید بفهمند، مقاله شما توسط مخاطبان گسترده‌ای خوانده نمی شود. خوانندگان را به مسئله یا نظریه ای که مطالعه می کنید هدایت کنید. تصور نکنید که خوانندگان همه چیز را در مورد موضوع تحقیق شما می دانند.

مقاله

 

برای اینکه نویسنده ای موثر باشید، هنگام نوشتن مقاله خود، خواننده را در نظر داشته باشید. یک مقاله با ساختار خوب به شما کمک می‌کند جریان ایده‌های خود را افزایش دهید و به خوانندگان می‌گوید که در بخش‌های مختلف مقاله چه انتظاراتی داشته باشند.

نویسنده

afsaneh es

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *