blog

نگارش بخش یافته های مقاله: استفاده از جدول، شکل، یا متن برای ارائه داده ها

یافته‌ها ی مقاله و نحوه نگارش آن

بخش نتایج به سوال “چرا”  پاسخ می‌دهد. ​

در مقاله قبلی در مورد نگارش بخش روش تحقیق صحبت کردیم. در این سری از آموزش های گام به گام نوبت به نگارش بخش یافته‌ها رسیده‌است. هدف در این بخش این است که فقط یافته‌های پژوهش خود را بیان کنید و نظرات و توضیحات خود را در بخش بحث و نتیجه ذکر کنید. از جداول و نمودارها به عنوان ابرازی مناسب برای نمایش داده‌های خود استفاده کنید، اما از تکرار داده‌ها یک بار به صورت جدول و یک بار به صورت نموداربپرهیزید.از نظر نگارش، این بخش کوتاهترین بخش یک مقاله است زیرا بسیاری از اطلاعات در جداول ویا ارقام ارائه می‌شود. ​ اما باید در نظر داشت که ارائه یافته‌ها به صورت جدول و نمودار مشکلات خود را دارد. در اینجا به شما کمک می کنیم تا برای استفاده از جداول و نمودارها آگاهانه تصمیم بگیرید.

جدول

از جداول زمانی استفاده کنید که قصد دارید:

  • مقادیر عددی زیادی را به طور دقیق و در فضایی کوچک ارائه دهید.
  • مقادیر و ویا ویژگی‌های آیتم‌های مختلفی را که به هم مربوط هستند مقایسه کنید.
  • حضور یا عدم حضور ویژگی‌های خاصی را نشان دهید.
شکل

از شکل ها زمانی استفاده کنید که قصد دارید:

  • ​​​​​​​​روندها، الگوها و روابط بین و درون مجموعه داده‌ها را نشان دهید در واقع زمانیکه روند مهم‌تر از مقادیر دقیق اطلاعات است.​
  • را بطور خلاصه بیان کنید.
  • را بصورت بصری توصیف کنید.
متن

از شکل ها زمانی استفاده کنید که:

  • داده‌ها خیلی پیچیده و بزرگ نیستند و به راحتی می‌توان آن ها را در مقاله شرح داد.
  • ​​​​​​​​داده‌هایی که شما قصد دارید ارائه دهید مربوط به یافته‌های اصلی مطالعه شما نیستند. ​
  • داده‌های شما ، اگر به صورت جدول ارائه شود ، فقط 1 یا 2 ستون را در برمی گیرد​​​​​​​​.

هنگامی که شیوه مناسب برای ارائه داده‌ها را انتخاب کردید، گام بعدی این است که مطمئن شوید جداول ویا اشکال مقاله‌تان جذاب هستند و داده‌های شما را به شیوه‌ای شفاف، مختصر و موثر ارائه می دهند. ​

نویسنده

atena.attaran