با استفاده از سامانه زیر و با داشتن کد verification گواهی می توانید نسخه آنلاین گواهی‌نامه صادر شده توسط’گروه بیان را مشاهده و دریافت نمایید.