ترجمه متون

تومان 
ترجمه فارسی به انگلیسی متون تخصصی (370 تومان) ترجمه فارسی به انگلیسی متون عمومی (هر کلمه 300 تومان) ترجمه انگلیسی به فارسی متون تخصصی (هر کلمه 200 ریال) ترجمه انگلیسی به فارسی متون (هر کلمه 150 ریال)
گارانتی زمان تحویل tik tik tik tik
ویراستاری متن ترجمه شده tik tik tik tik
کنترل و رفع ایرادات گرامری با نرم افزار Grammarly tik tik zarb zarb
زمان تحویل ۷ تا ۱۰ روز کاری ۵ روز کاری
ترجمه حضوری 500 هزارتومان برای هر ساعت و 2 میلیون تومان روزانه
ترجمه همزمان 750 هزار تومان برای هر ساعت و 2 میلیون و 500 هزار تومان روزانه

تشخیص و رفع پلاژیاریسم

تومان 
رفع مشابهت ادبی (هر کلمه 250 تومان) تا ۳۵٪ رفع مشابهت ادبی (هر کلمه 350 تومان) ۳۵٪-۶۵٪ بررسی مشابهت ادبی (هر مقاله 100 هزار تومان)*
بررسی درصد مشابهت ادبی با نرم افزار iThenticate tik tik tik
کاهش درصد مشابهت تا ۱۰ درصد مجاز tik tik zarb
بازنویسی ادبی مقاله tik tik zarb
زمان تحویل ۷ تا ۱۰ روز کاری ۷ تا ۱۰ روز کاری یک روز کاری

ویراستاری

تومان 
ویراستاری انگلیسی پیشرفته (هر کلمه 250 تومان) ویراستاری انگلیسی پیشرفته فوری (هر کلمه 350 تومان) ویراستاری فارسی استاندارد (هر کلمه 110 تومان)
ویرایش تخصصی tik tik tik
رفع ایرادات ساختاری tik tik tik
کنترل و رفع ایرادات گرامری با نرم افزار Grammarly tik tik zarb
رفع اشتباهات تایپی، نشانه گذاری، خطاهای املائی tik tik tik
انتخاب کلمات، پیشنهاد برای بخش های نامفهوم tik tik tik
امکان یکبار بررسی مجدد بعد از ادیت* tik tik zarb
زمان تحویل ۷ تا ۱۰ روز کاری 2-3 روز کاری ۵ روز کاری

سایر خدمات

نام خدمات قیمت توضیحات
بازنویسی منابع با نرم افزار اندنوت هر منبع 2500 تومان
اصلاح ساختار مقاله و داوری تکنیکی 700-250 هزار تومان در این خدمت مقاله علمی توسط یک فرد با مدرک دکتری تخصصی داوری شده و کلیه اشتباهات و ایرادات ساختاری آن مانند یک داوری همتا اصلاح می گردد.
پاسخ به داوری 500 هزار تومان پاسخ به داوری و اصلاح ایرادات داوران ، تهیه cover letter مناسب و تهیه نامه ی اصلاحیه مقاله می‌باشد.
پیکربندی پایان نامه ‌ها براساس شیوه نامه دانشکده و دانشگاه 700-350 هزار تومان
تجزیه و تحلیل آماری متغیر تجزیه و تحلیل آماری شامل ورود داده‎ها از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری و ارائه آن در قالب جداول آماری مانند جدول فراوانی نمودارها و غیره می باشد.
ثبت مقاله 500 هزار تومان
۲00 هزار تومان
همراه با انتخاب مجله
انتخاب مجله توسط کارفرما
صفحه آرایی و ساخت فایل های PDF با نرم افزار Adobe Indesign و word با کیفیت بالا و حجم پایین صفحه ای 13 هزار تومان
صفحه ای 12 هزار تومان
صفحه ای 8-11 هزار تومان (بسته به محتوای مجله و کتاب)
مقالات فارسی
مقالات انگلیسی
کتاب و مجله
چکیده مبسوط 500 هزار تومان
تهیه فایل XML و HTML هر مقاله 30 هزار تومان
تنظیم مقاله به فرمت مجله 500 هزار تومان
طراحی پوستر همایش 300-500 هزار تومان طراحی پوستر جهت شرکت در همایش ها بر طبق آخرین متد روز دنیا
نوشتن رزومه علمی 400-600 هزار تومان