مقالات چاپ‌ شده در مجلات معتبر

مقالاتی که با کمک متخصصین بیان با موفقیت به چاپ رسیده‌اند.

اولین اصل در مجموعه بیان، توجه به نتیجه و محصول نهایی همکاری ما با شما پژوهشگران محترم است. در بسیاری از موارد، ثمره فعالیت‌های محققین و پژوهشگران به چاپ رسیدن دستاوردهای علمیشان در مجلات معتبر است. در ادامه تعدادی از مقالات علمی را مشاهده می‌کنید که با کمک مجموعه بیان ترجمه یا ویرایش شده و در مجلات معتبر به چاپ رسیده‌است.

تمامی اطلاعات زیر با رضایت مشتریان محترم منتشر شده‌است.

وفا عبدالغنی – عضو هیئت علمی دانشگاه کایرو، مصر

این مقاله که توسط شرکت بیان ویراستاری شده است و در یکی از معتبرترین مجلات تخصصی در رشته مورد نظر منتشر شده است. این مجله با ضریب تاثیر بالای 3 در چهارک اول اسکوپوس و جی سی آر قرار دارد.

 • خدمات ارائه‌شده توسط بیان: ویراستاری تخصصی
 • زمینه: دامپزشکی
 • ناشر: mdpi
 • نام مجله: Animals
 • عنوان مقاله: Betaine: A Potential Nutritional Metabolite in the Poultry Industry
 • (IF) یا ضریب تاثیر: 3.23
 • سال چاپ: 2022
 • لینک مقاله: https://doi.org/10.3390/ani12192624

متین جامی معینی – عضو هیئت علمی دانشگاه سبزوار

این مقاله که توسط شرکت بیان ویراستاری و پارافریز شده است و در یکی از معتبرترین مجلات تخصصی در رشته مورد نظر منتشر شده است. این مجله در چهارک دوم اسکوپوس قرار دارد.

 • خدمات ارائه‌شده توسط بیان: ویراستاری تخصصی و پارافریز
 • زمینه: کشاورزی
 • ناشر: Springer Nature
 • نام مجله: Journal of Crop Science and Biotechnology
 • عنوان مقاله: Accumulation and remobilization of assimilates in different genotypes of durum wheat under terminal drought stress
 • سال چاپ: 2022
 • لینک مقاله: https://link.springer.com/article/10.1007/s12892-021-00123-3
 • پوریا نوروز کرمانشاهی –  دانشگاه یزد

  این مقاله که توسط شرکت بیان ترجمه و ویراستای شده است در یکی از معتبرترین مجلات تخصصی در رشته مورد نظر منتشر شده است. این مجله با ضریب تاثیر 1.67 در چهارک سوم اسکوپوس  قرار دارد.

  • خدمات ارائه‌شده توسط بیان: ترجمه و ویراستاری تخصصی
  • زمینه: نساجی
  • ناشر: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
  • نام مجله: Iranian Journal of Biotechnology
  • عنوان مقاله: Optimization of Dendrimer Polyamidoamin Electrospun Nanofibers:
   Preparation and Properties
  • (IF) یا ضریب تاثیر: 1.67
  • سال چاپ: 2022
  • لینک مقاله: https://doi.org/10.30498/ijb.2021.273730.2996

مهسا حریری – دانشگاه تهران واحد کیش

این مقاله که توسط شرکت بیان ویراستاری شده است در یکی از معتبرترین مجلات تخصصی در رشته مورد نظر منتشر شده است. این مجله نمایه ESCI دارد.

 • خدمات ارائه‌شده توسط بیان: ویراستاری تخصصی
 • زمینه: آموزش زبان انگلیسی
 • ناشر: UNIV GRANADA
 • نام مجله:  Journal for Educators, Teachers and Trainers
 • عنوان مقاله: Investigating Pausology of Lower-intermediate and
  Skilled EFL Learners’ Writing and its Relation to Writing
  Genres: A Keystroke Logging Study
 • سال چاپ: 2022
 • لینک مقاله: https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.01.024

Boris Vladimirovich Ageev – روسیه

این مقاله که توسط شرکت بیان ویراستاری شده است در یکی از معتبرترین مجلات تخصصی در رشته مورد نظر منتشر شده است. این مجله نمایه اسکوپوس  دارد.

 • خدمات ارائه‌شده توسط بیان: ویراستاری تخصصی
 • زمینه: طیور
 • ناشر: International Scientific Organization
 • نام مجله: International Journal of Chemical and Biochemical Sciences
 • عنوان مقاله: Effects of Dietary Supplementation of Enzymatic Probiotic Complex
  “Cellobacterin-T” on Weight Gain and Digestibility of Nutrients in
  Young Brown Nick Cross Hens
 • سال چاپ: 2022
 • لینک مقاله 

شهد العطبی – دانشگاه اصفهان

این مقاله که توسط شرکت بیان ویراستاری شده است در یکی از معتبرترین مجلات تخصصی در رشته مورد نظر منتشر شده است. این مجله علمی-پژوهشی است.

 • خدمات ارائه‌شده توسط بیان: ویراستاری تخصصی
 • زمینه: آموزش زبان انگلیسی
 • ناشر: TELLSI
 • نام مجله: Journal of Teaching English Language
 • عنوان مقاله: The Impact of Blended Learning on Iraqi Students’ Achievement in English Literature Courses and Their Attitudes towards It
 • سال چاپ: 2022
 • لینک مقاله