blog
نگارش بخش مواد و روش ها
blog

انواع مهارت‌های نوشتاری که همه‌ی افراد دانشگاهی باید در آن مهارت داشته باشند.

به چند نوع نویسندگی آکادمیک تسلط دارید؟ برای اطمینان از این‌که شغل آکادمیک شما تضمین‌کننده آینده‌تان است، باید یاد بگیرید که چگونه بنویسید. همانطور که گرتا سولومون توضیح می‌دهد،...