blog
هوش مصنوعی و پتانسیل آن
blog

پتانسیل هوش مصنوعی: درکجا محققان آکادمیک می توانند از ChatGPT استفاده کنند و در کجا باید احتیاط کنند؟

از آنجایی که هوش مصنوعی با سرعتی بی سابقه به پیشرفت خود ادامه می دهد، محققان آکادمیک  به طور فزاینده‌ای به دنبال استفاده از این ابزارهای قدرتمند برای بهبود...