blog
chatGPT
blog

آیا باید از مدل‌های زبان هوش مصنوعی مانند ChatGPT برای ویرایش آکادمیک در تحقیقات STM استفاده کنید؟

به عنوان یک محقق آکادمیک انگلیسی غیر بومی در STM، نوشتن و انتشار مقالات آکادمیک می تواند چالش برانگیز باشد. ممکن است احساس کنید که نوشته شما فاقد وضوح...